Főoldal
Programnaptár
Galéria
Dokumentumtár
Bemutatkozás
Alapadatok
Alapszabály
Közhasznúsági jelentések
Partnereink
BVZSZ
Galéria
Elérhetőségek
HULLADÉKINFÓ
Illegális hulladéklerakók
Vásár-nap
Az első alkalom
Árusok bemutatása
Süteményreceptek
Öreg Tölgy Erdei Tanösvény
Madárgyűrűzés
Az év madara
2012 - egerészölyv
2011 - széncinege
2010 - fecskék éve
Névadónk, Kodolányi János
Tulipános Telki

 

A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület (másként a KoKuKK)

Célkitűzések, partnerek

A telki székhelyű Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület (röviden KoKuKK Egyesület) 2003-ban alakult. Névadója Telki híres szülötte, Kodolányi János író, akinek emlékét az egyesület a névválasztással is igyekszik ápolni. Tagjai telki lakosok, akik fontosnak tartják, hogy lakóhelyükön nagyobb legyen a kulturális kínálat, rendezettebb legyen a falukép, érvényesüljenek a környezetvédelem szempontjai – és ezért szívesen tennének maguk is. A furcsa párosítást (kulturális és környezetvédő) pedig az indokolta, hogy a szervezők vélelmezték: egy ekkora településen nem biztos, hogy akad két külön egyesületre való aktív tagság.

 Egyesületünk célja, hogy programjaival, akcióival egy új faluközösség épülését is szolgálja. Tevékenységünk során rendszeresen együttműködünk a települési önkormányzattal, az általános iskolával és az óvodával. Jó kapcsolatokat ápolunk a nyugdíjasklubbal és a helyi cserkészcsapattal. Rendezvényeinket, működésünket az évek során számos helyi vállalkozás is támogatta a legkülönfélébb természetbeni hozzájárulásokkal (helyiség biztosítása a rendezvényekhez vagy az egyesületi összejövetelekhez, szakmai tanácsadás, gépi munkák elvégzése a fásítás során, játszótéri hintajavítás, könyvelés, meghívott előadóink megvendégelése, virágdíszítés készítése rendezvényre, stb.). 

Munkánkat azonban nem csak helyi szervezetek és magánszemélyek támogatják, de jó kapcsolatokat ápolunk a Kodolányi-családdal, rendszeres az együttműködésünk a Petőfi Irodalmi Múzeummal, és 2004-ben szervezett Kodolányi János életmű-kiállításunkat a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum is támogatta. Együttműködünk több zsámbéki-medencei és országos civil szervezettel is.

Tevékenység

Az egyesület megalakulása óta rendszeresen szervez irodalmi esteket és irodalomról szóló baráti beszélgetéseket. Irodalmi estjeink célja  – a Kodolányi-hagyomány ápolása mellett – a kortárs irodalom sokszínűségének bemutatása. Az évek során vendégeink voltak: Dr. ifj. Kodolányi János, Jókai Anna, Nagy Gáspár, Kányádi Sándor, Karafiáth Orsolya, Csukás István, Lackfi János, Turbuly Lilla, Kiss Judit Ágnes, Kemény István, Berg Judit, Tóth Krisztina és Kodolányi Gyula.

2004-ben egy hónapig tartó Kodolányi János életmű-kiállítást rendeztünk a Petőfi Irodalmi Múzeum és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum szakmai támogatásával. 2008 őszén gyermekkönyv-fesztivált szerveztünk költő, illusztrátor, a Pagony Kiadó és az egyszervolt.hu részvételével. 2009. októberében szimpoziont szerveztünk Kodolányi János születésének 110. évfordulója alkalmából. Megalakulásunk óta évente kiírtuk a Kodolányi János Irodalmi Pályázatot, és több egyéb amatőr művészeti pályázatot is hirdettünk gyerekeknek és felnőtteknek.

Az egyesület minden évben kétszer lakossági falutakarítást szervez. Ez a köztéri szemét összeszedése mellett gyakran kisebb karbantartási jellegű munkák elvégzésére is kiterjed: parkápolási munkák, játszótérfestés és a játékok kisebb javításai, stb. Számos alkalommal szerveztünk közterületen lakossági részvétellel fa- és virágültetést, vagy az év elején a kiszolgált karácsonyfák összegyűjtését és komposztálását.

A nagyrészt hagyományosnak tekinthető programokon túlmenően egyesületünk fontos céljának tekintette a faluban már működő szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztését, népszerűsítését, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését. Részt vettünk az ezzel kapcsolatos önkormányzati munkában, a gyűjtés és hasznosítás jelenlegi helyzetéről és a további lehetőségekről ismeretterjesztő és népszerűsítő cikksorozatot írtunk a helyi újságba, és megszerveztük a használt sütőzsiradék rendszeres gyűjtését és elszállítását. Több fórumon és számos formában (kompomata gyerekeknek, bemutató és tanácsadás, tapasztalatcsere, cikksorozat a helyi lapban) törekedtünk a házikerti komposztálás megismertetésére és ösztönzésére. 

Számos alkalommal szerveztünk a madárvilágot, az erdőt megismertető és megszerettető programokat: előadásokat, okú- és madáritató-készítést, madárgyűrűzést, erdészeti bemutató sétát. 2009 ősze óta a helyi óvodával és általános iskolával együttműködve egy erdei tanösvény létrehozásán dolgoztunk, amelynek átadására 2011 októberében került sor.

Az egyesület kezdeményezésére a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2007 januárjában megszavazta a falu Környezetvédelmi Alapjának létrehozását. Kezdeményező szerepet játszottunk a helyi lap Zöld Rovatának létrejöttében és működtetésében.

2008-ban a Telki Önkormányzattal közösen készítettünk és nyújtottunk be pályázatot a KvVM-hoz illegális hulladéklerakók felszámolására, majd az év során közreműködtünk a pályázati projekt megvalósításában.

2009-2010-ben részt vettünk a pátyi golf-lakótelep elleni lakossági tiltakozás civil koordinálásában.

2010-2011-ben az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény megvalósításában vettünk részt. A tanösvény első ütemét 2011. október 22-én adtuk át.

Működés

Az egyesületnek jelenleg 22 rendes és 4 pártoló tagja, emellett számos rendszeres és alkalmi támogatója van. Programjait és működését a tagdíjakból, a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-aiból, más adományokból, az önkormányzat támogatásából, esetenként pályázaton nyert forrásokból finanszírozza. Emellett sokan sokféle természetbeni segítséggel járultak hozzá a programok megvalósulásához. Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat, tagjai valamennyien önkéntesek. Irodát nem tart fenn. 

A KoKuKK nagy hangsúlyt fektet a mindenki számára átlátható működésre és gazdálkodásra. Tevékenységünkről rendszeresen informáljuk a faluközösséget a helyi lapban (Telki Napló, számai letölthetők a www.telki.hu honlapról), a facebook közösségi portálon, valamint 2008 nyarától saját honlapunkon. Közhasznúsági jelentéseink elolvashatók az egyesület honlapján.

 

 

 

 
 

 

 

 

E-mail:
Jelszó:
 
Buda Regionális Bank Rt.
58300141-13400091
Megyei nyilvántartási szám:
3705/2011
Székhely:
2089 Telki, Berkenye u. 20.
Egyesületünk adószáma:
18701490 - 1 - 13
 
maiam152